Rudolfův pramen 1,5 l

27 

Popis

Rudolfův pramen 1,5 l

Rudolfův pramen je hlavní léčivý pramen v Mariánských Lázní.

Je silně mineralizovaný, přirozeně perlivý se zvýšeným obsahem železa, kyseliny křemičité a vápníku. Obsahuje doporučené množství vápenatých, hořečnatých a hydrogenuhličitanových iontů. Vysoká mineralizace se projevuje oranžovo – bílým zabarvením a sedimentem, který není na závadu. Má ověřené účinky při lázeňských a domácích pitných kúrách. Je přírodním léčivým zdrojem (PLZ) dle Ministerstva zdravotnictví ČR.

Pitná kúra mariánskolázeňským Rudolfovým pramenem patří u urologických a neurologických onemocnění k tradiční lázeňské léčbě. Užívá jako zdroj kalcia (vápníku) a železa, například jako doplňková léčba osteoporózy, v těhotenství a v ostatních případech. Z terapeutického hlediska je u Rudolfova pramene důležitá koncentrace a vzájemné poměry hlavních iontů, které ovlivňují reakci moči a mají žádoucí vliv u pacientů s potřebou navození zvýšené diurézy. Důležitá je rovněž vazba kationtů na hydrogenkarbonátové anionty.

Analýza: Kationty mg/l:Sodík Na+ – 93,6 mg/l Vápník Ca2+ – 279 mg/l Hořčík Mg2+ – 143 mg/l Železo Fe2+ – 13,7 mg/l Mangan Mn2+ – 0,5 mg/l Lithium Li+ – 0,38 mg/l Anionty mg/l: Hydrogenuhličitan HCO3– – 1600 mg/l Fluorid F– – <0,05 mg/l Chlorid Cl– – 39,3 mg/l Síran SO42– – 149 mg/l Bromid Br– – 0,12 mg/l Jodid I– – 0,005 mg/l Celková mineralizace Rudolfova pramene – 2413 mg/lpH Rudolfova pramene při 10 °C – 6,15 Osmotický tlak Rudolfova pramene – 120 kPa
Hlavní léčivý pramen v Mariánských Lázní.